Herb Gminy Piątnica

Gmina Piątnica

       Historia gminy Piątnica  sięga co najmniej końca XIV wieku, kiedy wybudowano tu pierwszy drewniany kościół. W 1407 roku powstała parafia pw. Przemienienia Pańskiego. Większa część Piątnicy do 1863 roku była własnością parafii. Po powstaniu ziemie te odebrano i podzielono na działki, które zostały rozdane byłym żołnierzom rosyjskim. Gmina Piątnica jest gminą wiejską o charakterze rolniczym, ale posiadająca również cechy  gminy podmiejskiej, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Łomża. Gmina Piątnica obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 218,69 km2  a jednym z największych podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy  jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród najlepszych zakładów przemysłu mleczarskiego w kraju. Teren gminy Piątnica, ze względu na malownicze położenie jest bardzo atrakcyjny turystycznie.  W granicach gminy znajduje się: 

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi który został utworzony w 1994 r. Park  obejmuje dolinę Narwi poczynając od wsi Piątnica aż po wieś Kosaki. Rzeka Narew tworzy tu liczne zakola i rozlewiska. Nad rzeką zamieszkują licznie bobry oraz wydry. W granicach Parku występuje aż 6 gatunków nietoperzy, które zamieszkują podziemia fortów w Piątnicy oraz piwnice na posesjach rolników. W Łomżyńskim Parku Doliny Narwi stwierdza się  obecność 178 gatunków ptaków, w tym 125 gatunków lęgowych oraz licznie występujące  bataliony, czajki, gęsi i tak rzadkie gatunki, jak bąk, bączek, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, puchacz, sowa błotna oraz charakterystyczny dla krajobrazu polskiej wsi bociany.  Dolinę Narwi porasta bogata roślinność  oraz stwierdza się  22 gatunki podlegające ochronie prawnej i 15 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie.

Rezerwat Kalinowo -  położony jest na prawym zboczu doliny Narwi, pomiędzy wsiami Kalinowo i Drozdowo. Rezerwat zajmuje powierzchnię 69,76 ha i stanowi fragment wielogatunkowego lasu liściastego o naturalnym charakterze. Spośród roślin objętych ochroną gatunkową w rezerwacie „Kalinowo” występuje: lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, zawilec wielokwiatowy, rojnik pospolity, gnieźnik leśny i podkolan biały. Bardzo istotną cechą rezerwatu jest fakt, że utrzymuje się w nim bardzo dynamiczny proces regenerowania składu gatunkowego i struktury zbiorowisk roślinnych, które są  bardzo zbliżone składem do naturalnych.

Forty w Piątnicy -  zaliczane do umocowań, które miały tworzyć pierścień obronny wokół Łomży. O położeniu na prawym brzegu decydowało ukształtowanie terenu- wzgórza panujące nad okolicą . Są to trzy forty  betonowo – ziemne  przystosowane do samodzielnej i długotrwałej obrony. Połączone miedzy sobą wałami między fortecznymi i fosami, tworzyły zespół obronny wokół  Piątnicy, broniąc przeprawy mostowej i grodu. Budowę fortów  rozpoczęto  w 1920 r. a zakończono w 1909 r. z dwuletnią przerwą na wojnę rosyjsko – japońską. Zmiana rosyjskiej doktryny obronnej, spowodowała, że nie wykonano już żadnych prac przy fortyfikacji wokół Łomży, pozostawiając po lewej stronie Narwi jedynie dwa forty ziemne. Podczas I wojny światowej Rosjanie opuszczają forty wysadzając tylko niektóre elementy. W 1920r. pięciodniowe powstrzymanie bolszewików przez Polaków, daje Warszawie cenny czas na przygotowanie obrony. Groźba okrążenia obrońców  Łomży spowodowana zdobyciem przez bolszewików Nowogrodu, zmusiła obrońców do opuszczenia fortów. Podobnie w 1939r. forty okazują się nie do zdobycia również dla Niemców w bezpośredniej walce i podobnie jak 1920r. upadek  Nowogrodu zmusza obrońców do ich opuszczenia.

Strzelnica Fort – znajduje się nieopodal Muzeum Fortecznego na Forcie nr III przy drodze krajowej nr 61. Strzelnica prowadzi strzelania  dla grup i osób indywidualnych, organizuje zawody strzeleckie i imprezy integracyjne.

Muzeum Forteczne- znajduje się przy forcie nr III Twierdzy Łomża. Zgromadzone tam eksponaty związane są z historią militarną regionu.

Muzeum Przyrody w Drozdowie - powstało w 1984 roku. Do  podstawowych zadań Muzeum zalicza się; badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) - dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich. Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa. Do najciekawszych wystaw zalicza się:  „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”.

Kaplica grobowa rodziny Lutosławskich w Drozdowie (obiekt wpisany do rejestru zabytków). Kaplica w stylu neoromańskim, została wzniesiona w 1870 roku przez Franciszka Lutosławskiego, wówczas właściciela Drozdowa. W 2001 roku został przeprowadzony remont kapitalny. Budowla murowana, ceglana, otynkowana, tympanon i nadproże w portalu wykonane z piaskowca.