Herb Gminy Miastkowo

Gmina Miastkowo

Pierwsza zmianka o Miastkowie pochodzi z 1413 roku i brzmiała następująco; ,,Janusz Starszy Mazowiecki  w roku 1413 w Miastkowie darował Jakuczowi dziedzicowi z Borkowa wójtostwo ze wsi Zabiele pod Nowogrodem’’. Wieś Miastkowo wspomniana jest również w dokumentach z 1413 r. jako siedziba Miastkowskich – stąd pochodzi jego nazwa. Swój złoty wiek Miastkowo przeżywało w XIX wieku, kiedy budowano obiekt traktu Berlin – Kowno – Petersburg i do dziś w Miastkowie znajduje się stacja dróżnika. Gmina położona jest w zachodniej części powiatu łomżyńskiego, przy drodze krajowej z Warszawy do Łomży. Teren gminy liczy powierzchnię 114,84 km² .  Teren gminy Miastkowo znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu - Równiny Kurpiowskiej i Dolnej Doliny Narwi, który został  utworzony w 1982 roku, w celu zachowania nienaruszonej obszaru rzeki Pisy. Obszar ten wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi oraz wypoczynkowymi.     

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Miastkowie -  kościół został wybudowany  w latach 1862 – 1863r. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Różnicowej. W ołtarzach bocznych z drugiej połowy XIX wieku, znajdują się obrazy, ;  Świętej Rodziny, św. Piotra i Pawła z 1980 roku, Serca Jezusowego, obraz Królowej Świata z 1889oraz dwa obrazy z 1874 roku; Ukrzyżowania oraz św. Kazimierza.

Pozostałości zespołu dworskiego w Tarnowie - pochodzi z  1 poł. XIX wieku, w stylu klasycystycznym, murowany.  Układ wnętrz przekształcony w XIX i XX wieku,  w skład którego wchodzą: dwór, park regularny z końca XIX wieku w stylu barokowym o układzie kwaterowym, oficyna dworska- dawna gorzelnia, zbudowana w końcu XIX wieku, zniszczona podczas I wojny światowej, odbudowana w 1920r., obecnie w oficynie mieści się szkoła, spichrz z końca XIX wieku, murowany z cegły, półtora kondygnacjowy.

Zabytkowy młyn wodny w Bartkowiźnie - zastawa pochodzi z XIX w. Ciekawostką zabytku jest koło wodne, które położone jest poziomo, a nie pionowo jak to się powszechnie spotyka. Z kolei przekładnia składa się z dwóch kół, z których jedno ma zęby wykonane z drewnianych desek włożonych w wycięte w kole szczeliny, najprawdopodobniej dla wyciszenia pracy przekładni. W obecnej chwili młyn jest już nieczynny.