Łomża, dnia 8.03.2022r.

 

LGD.WZC.1.2022

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które odbędzie się w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 15.03.2022 r. na godzinę 13.15.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, WZC Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zostanie przeprowadzone z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnicy posiedzenia zobowiązani będą do zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk, dystansu społecznego.

 

                 Łomża, dnia 7.06.2021r.

 

LGD.WZC.2.2021

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 14.06.2021 r.  o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 14.06.2021 r. na godzinę 13:15.

 

                 Łomża, dnia 12.01.2021r.

 

LGD.WZC.1.2021

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które odbędzie się w dniu 20.01.2021 r.  o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 20.01.2021 r. na godzinę 13:15.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, WZC Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostanie przeprowadzone z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnicy posiedzenia zobowiązani będą do zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk, dystansu społecznego.

                 Łomża, dnia 12.10.2020r.

 

LGD.WZC.2.2020

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 20.10.2020r. o godzinie 13.00 w dużej  Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 20.10.2020 r. na godzinę 13.15.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, WZC Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostanie przeprowadzone z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnicy posiedzenia zobowiązani będą do zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk, dystansu społecznego.

                 Łomża, dnia 8.06.2020r.

 

LGD.WZC.1.2020

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 16.06.2020 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 16.06.2020 r. na godzinę 13.15.

 Z uwagi na zagrożenie, które panuje w kraju prosimy, aby do budynku wchodzić wejściem od ulicy Kierzkowej.