Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 3/2021, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LGD na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr  1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 2/2020, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Tworzenie mikroprzedsiębiorstw (EFS) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr  3 (Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 11/2019, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Rozwój usług społecznych na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr  6 (Programy Aktywności Lokalnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 10/2019, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LGD na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr  1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 9/2019, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Tworzenie mikroprzedsiębiorstw (EFS) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr  3 (Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020