Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2022

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

Projekt pn. ,,Wzrost atrakcyjności obiektu zabytkowego – Kościoła św. Jana Chrzciciela  w Wiźnie’’  mający na celu ,,Wzrost atrakcyjności gminy Wizna, znajdującej się na obszarze działania LGD ,,Sąsiedzi’’ realizowany był przez Parafię p. w. Jana Chrzciciela w Wiźnie oraz został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ w ramach Celu ogólnego: II Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Przedsięwzięcia: Inwestycje kierowane w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych obiektów  z wyłączeniem  funkcji jedynie sakralnej

 na operacje z zakresu typu nr 7 Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

Wartość projektu: 198 747,08 zł w tym dofinansowanie z EFRR 162 902,48 zł

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2021

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' uprzejmie informuje, iż w ramach naboru wniosków nr 1/2020 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty  inne niż LGD w załączniku nr  2.Warunki udzielenia wsparcia w części  ,,I. Termin składania wniosków'' wkradł się błąd literowy o brzmieniu:
,,Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 30 kwietnia 2020 r. od godziny 7.30 do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.''
Poprawny zapis to: ,,Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 30 marca 2020 r. od godziny 7.30 do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.''
Komunikat obowiązuje od dnia 24.03.2020 r.