12.02.2023

 -Informacja o planowanych wydatkach na 2024 rok LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 -Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi" za 2023r.

21.02.2023

 -Informacja o planowanych wydatkach na 2023 rok LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 -Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi" za 2022r.

14.02.2022

 -Informacja o planowanych wydatkach na 2022 rok LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 -Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi" za 2021r.

1.02.2021

 -Informacja o planowanych wydatkach na 2021 rok LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 -Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi" za 2020r.

Rok 2020

 -Informacja o planowanych wydatkach na 2020 rok LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 -Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

30.01.2019

 -Informacja o planowanych wydatkach na 2019 rok LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 -Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.01.2023r.

 -Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 

01.01.2022r.

 -Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 

04.01.2021r.

 -Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 

01.02.2020r.

 -Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 

02.01.2019r.

 -Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 - 2019r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.01.2024r.

 -Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 (miesięczne)" 

02.01.2023r.

 -Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 (miesięczne)" 

04.01.2022r.

 -Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 (miesięczne)" 

 

4.01.2021r.

 - Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,  o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 (miesięczne)

1.02.2020r.

 - Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 - 2019r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

02.01.2019r.

 - Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 - 2018r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30.01.2018r.

 - Informacja o planowanych wydatkach na 2018 rok LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 

 - Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2017r.

 - Informacja o planowanych wydatkach na 2017 rok LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 

 - Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.2017r.

 - Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 (2017)

 

 - Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 (2016-2023)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 r.

 - Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 (2016)

 

 - Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15 (2016-2023)