- Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w 2023r. 

  - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok - data publikacji 14.12.2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w 2022r. - data publikacji 05.01.2023r.

  - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w 2021r., LGD Sąsiedzi

  - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w pierwszym półroczu 2021 roku

  - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w 2020r., LGD Sąsiedzi

  - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w pierwszym półroczu 2020 roku

  - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w 2019r., LGD Sąsiedzi

 - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w pierwszym półroczu 2019r., LGD Sąsiedzi

 - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - data publikacji 12.12.2018r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w 2018r., LGD Sąsiedzi

  - Harmonogram realizacji planu komunikacji, który obrazuje zrealizowane zadania w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

 

  - Harmonogram realizacji planu komunikacji, który obrazuje zrealizowane zadania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

 

  - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - data publikacji 28.12.2017r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Harmonogram realizacji planu komunikacji, który obrazuje zrealizowane zadania w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 - Harmonogram zrealizowanego planu komunikacji w pierwszym półroczu 2017 rok

 

 - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  - Analiza wdrożenia planu komunikacji za 2016 rok

 

 - Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok