- Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dnia 17.05.2023r. - AKTUALNY

 

 - Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dnia 19.03.2019r. (obowiązuje od 03.04.2019r.) 

 - Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dnia 13.12.2018r. - (obowiązuje od 22.03.2019r.)

 - Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia  z dnia 13.04.2017r. 

 

 - Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dnia 22.03.2017r.

 

 - Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dnia 28.12.2015r.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 17.05.2023r. 

 

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 23.04.2019r. 

 

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 19.03.2019r. 

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 13.04.2017r.

 

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 22.03.2017r.

 

 - Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 28.12.2015r.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 - Regulamin Walnego Zebrania z dnia 17.05.2023r.

 

 - Regulamin Walnego Zebrania z dnia 13.12.2018r.

 - Regulamin Walnego Zebrania z dnia 13.04.2017r.  

 

 - Regulamin Walnego Zebrania z dnia 22.03.2017r.

 

 - Regulamin Walnego Zebrania z dnia 28.12.2015r.

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 - Regulamin Komisji Rewizyjnej