- Zapytanie ofertowe - monitoring i ewaluacja

W związku z błędnie sformuowanym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego Lokalne Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi''  anuluje przedmiotowe zapytanie.

 - oferta przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego 

 - oferta cenowa na wybór trenera carvingu

 - Zapytanie ofertowe - usługa żywieniowa