- Zapytanie ofertowe - monitoring i ewaluacja

 - Zapytanie ofertowe na catering podczas spotkania informacyjnego upowszechniającego wyniki ewaluacji

W związku z błędnie sformułowanym zapytaniem ofertowym na gadżety promocyjne Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi''  anuluje przedmiotowe zapytanie.

 - Zapytanie ofertowe - gadżety promocyjne

 - Zapytanie ofertowe - wybór trenera