,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, a wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu  włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74 000 zł

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi” zaprasza na konsultacje społeczne poszczególnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania uwag i przesłania ich drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście :

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

w terminie do 05.06.2023 r. do godz. 9.00

Niniejszy dokument znajduje się również do wglądu w Biurze LGD.

 

  - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi” prowadzi konsultacje społeczne  w ramach procesu przygotowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 - 2027 dla obszaru gmin: Piątnica, Łomża, Śniadowo, Miastkowo oraz Wizny.

W związku z powyższym zapraszamy lokalną społeczność działającą na obszarze LGD do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Niniejsze ankiety dotyczą ,,bazy pomysłów” dla przedsiębiorców oraz pozostałych przedstawicieli wszystkich sektorów.  

Wypełnione ankiety prosimy o przekazanie do Biura LGD na adres, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 417  III piętro lub droga e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2023r.

 

  - Karta bazy pomysłów dla przedsiębiorców

 

 

  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” podjęło wyzwanie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, spełniającej wymogi instrumentu terytorialnego RLKS, zgodnie z założeniami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Już za nami pierwszy etap pracy, a mianowicie spotkania konsultacyjne, które poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Osoby, które nie mogły przybyć zachęcamy do wypełnienia ankiety, ponieważ chcielibyśmy zaangażować jak największą liczbę społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów. Pragniemy uwzględnić przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD (tj. sektora społecznego, gospodarczego i publicznego).

 

  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dnia 09.09.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedstawicielami sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Spotkanie poświęcone było w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.