Drukuj

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' uprzejmie informuje, iż w poniższym linku znajdą Państwo  aktualne  formularze wniosków w zakresie Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

oraz  wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące w/w poddziałania

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/Pytania_23_02_2017/Tabela_19_2__23022017.pdf
 
Wskazane linki mają za zadanie posłużyć jako źródło wiedzy dla potencjalnych beneficjentów oraz wpisują się w kampanie informacyjną nt. głównych założeń LSR na lata 2016-2022.