pdf2.gif - Ogłoszenie o naborze  kandydata do pracy na stanowisko: Specjalisty ds. wdrażania LSR