W dniach 20-22 września 2022r. odbył się wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Promocja i Tradycja Wspólną Sprawą” zorganizowany przez partnerów projektu: Stowarzyszenie Kraina Mlekiem Płynąca oraz Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00019-6936-UM1020020/22 z dnia 29 marca 2022r.

Celem wyjazdu było podniesienie atrakcyjności obszarów LGD w szczególności poprzez kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz integracja i aktywizacja mieszkańców partnerów projektu. Uczestnicy zwiedzili i brali udział w warsztatach w trzech wioskach tematycznych: Chlebowej w Janiej Górze w powiecie Tucholskim, Jabłoni w Jabłonce w powiecie Tucholskim oraz w Owocowej w Węgiersku w powiecie golubsko-dobrzyńskim.