Herb Gminy Wizna

Gmina Wizna

Wizna jest jedną z najstarszych miejscowości w województwie Podlaskiego. Prawa miejskie chełmińskie otrzymała w 1435r. od księcia mazowieckiego Władysława. W 1945 Wizna weszła w skład ziem koronnych. Odbywały się tu sejmiki i sądy. Ziemia wiska w pewnych okresach była bardzo rozległą dzielnicą Mazowsza. W początkach jej funkcjonowania zajmowała cały teren Wysoczyzny Kolneńskiej. W okresie kiedy była dzielnicą Mazowsza graniczyła z księstwem drohickim  i obejmowała także część dawniejszej kasztelani świeckiej. W XI w. Wizna była grodem strzegącym wschodniej granicy Mazowsza i przeprawy przez Narew . Ziemię wiską przecinało kilka dróg lądowych, którymi poruszały się zbrojne oddziały ruskie i krzyżackie. Wszystkie te drogi przechodziły przez Wiznę, co w przypadku szlaku handlowego pobudziło jej rozwój a w przypadku przemarszu sił zbrojnych było przyczyną zniszczeń. Właśnie to strategiczne położenie, przyczyniło się do upadku miasta. Po III rozbiorze polski Wizna i ziemia wiska weszła w skład zaboru pruskiego . W 1807r. Wizna znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po 815r. Królestwa Polskiego. Mieszkańcy Wizny i okolic brali czynny udział w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym. Za co ustawą rosyjską z dnia 31 grudnia 1866r. Wiźnie odebrane zostały prawa miejskie, przemieniając ją w status osady. Praw  miejskich Wizna nigdy nie odzyskała. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. pod Wizną rozegrała się krwawa bitwa, która przeszła do historii jako Polskie Termopile. Bogata i burzliwa historia pozostawiła w Wiźnie warte zobaczenia zabytki; późnogotycki kościół  oraz dzwonnice  barokową z XVIII w z zabytkowymi dzwonami. Malownicze położenie gminy Wizna, nad Narwią i Biebrzą oraz burzliwe losy historii sprawiają, że jest to miejsce godne odwiedzenia. 

Dzwonnica barokowa -  pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Wewnątrz znajdują się trzy dzwony; późnogotycki z 1570 r.  i dwa barokowe z 1712 r. i 1720 r

Późnogotycki Kościół św. Jana Chrzciciela  - Kościół parafialny został  zbudowany ok.1502 roku. W czasie wojen szwedzkich zniszczony i odrestaurowany w 1658 roku. Po pożarze w około 1720 roku został ponownie  odremontowany. 17 sierpnia 1944 roku  zabytkowy obiekt został wysadzony przez wycofujących się Niemców.

Izba Historyczna Ziemi Wiskiej w Carskim Trakcie  –  gromadzi bogatą kolekcje militariów, numizmatyków, książek oraz przedmiotów codziennego użytku.