Zarząd

  • Lidia Małgorzata Grzejka - Prezes Zarządu
  • Jacek Albin Nowakowski - Wiceprezes Zarządu
  • Jolanta Jałowiecka - Członek Zarządu
  • Barbara Sobczyńska - Wanke - Członek Zarządu
  • Natalia Agnieszka Modzelewska - Członek Zarządu

Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

L.p.

Imię i nazwisko

Reprezentowany podmiot

Reprezentowany sektor

Pełniona funkcja

1.

Piotr Kłys

Gmina Łomża

Publiczny

Członek Rady

2.

Beata Staniurska

Jędrusiowa Dolina Beata Staniurska

Gospodarczy

Członek Rady

3.

Marcin Niklewicz

Usługi geodezyjne Marcin Niklewicz

Gospodarczy

Członek Rady

4.

Iwona Santocka

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzyjałowie

Społeczny

Członek Rady

5.

Rafał Bąkowski Gmina Miastkowo Publiczny Członek Rady

6.

Jarosław Łuba Gospodarstwo rolne Gospodarczy Członek Rady

7.

Anna Ruszczyk  Koło Gospodyń Wiejskich Tarnowianie w Tarnowie   Społeczny Członek Rady

8.

Danuta Trepanowska  Bar „U Dany” Danuta Trepanowska   Gospodarczy Członek Rady

9.

Danuta Archacka  -  Mieszkaniec Członek Rady

10.

Damian Sierzputowski  DAM-BUD Damian Sierzputowski   Gospodarczy Członek Rady

11.

Artur Szulc  Gmina Wizna   Publiczny Członek Rady

12.

Zofia Błachnio  -  Mieszkaniec Członek Rady

13.

Sylwester Bednarczyk  -  Mieszkaniec Członek Rady

14.

Krzysztof Ryszard Kozicki  Gmina Piątnica  Publiczny Członek Rady

15.

Rafał Pstrągowski  Gmina Śniadowo   Publiczny Przewodniczący Rady

 

Komisja Rewizyjna

  • Gabriela Bogusława Piszczatowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Sławomir Lachowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Maria Mrozek - Członek Komisji Rewizyjnej

Skład Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Sąsiedzi:

 - od 23.05.2024r.

 

 - od 17.04.2024r.

 

 - od 25.05.2023r.

 

 - od 17.05.2023r.

 

 - od 26.09.2022r.

 

 - od 14.09.2022r.

 

 - od 9.08.2022r.

 

 - od 1.07.2022r.

 

 - od 18.05.2022r.

 

 - od 14.10.2020r.

 - od 17.06.2020r.

 - od 19.05.2020r.

 - od 10.02.2020r.

 

 - od 15.10.2019r.

 - od 24.04.2019r.

 - od 6.12.2018r.

 - od 10.08.2018r.

 - od 16.01.2018r.

 

 - od 19.06.2017r.

 

- od 23.01.2017r.

 

- od 06.10.2016r.

 

- stan na 17.05.2016r.