Łomża, dnia 10.09.2019r.

 

LGD.WZC.3.2019

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 18.09.2019 r. na godzinę 14.15

Planowany Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  w dniu 23.04.2019 r.

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokółu z WZC z dnia 23.04.2019 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
  6. Omówienie bieżących spraw wynikających z funkcjonowania LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Wolne wnioski/pytania. 
  7. Zakończenie obrad.

 

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’