Drukuj

                 Łomża, dnia 12.01.2017r.

 

LGD.WZC.1.2017

 

                                                                               Do Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

 Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 23.01.2017r.   o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 23.01.2017 r. na godzinę 16.15

Planowany Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  w dniu 23.01.2017 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie protokółu z WZC z dnia 21.11.2016 r.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wprowadzenie zmian do Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 6. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.
 7. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ na lata 2014- 2020’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady i załącznikach do niniejszego dokumentu. 
 10. Omówienie bieżących spraw wynikających z funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Wolne wnioski/pytania.
 11. Zakończenie obrad.

                                   

                                                                                                       Z poważaniem Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’