Łomża, dnia 10.06.2024r.

 

LGD.WZC.1.2024

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które odbędzie się w dniu 25.06.2024 r.  o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 25.06.2024 r. na godzinę 13:15.

                 Łomża, dnia 08.05.2023r.

 

LGD.WZC.1.2023

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które odbędzie się w dniu 17.05.2023 r.  o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 17.05.2023 r. na godzinę 12.15.

                 Łomża, dnia 16.09.2022r.

 

LGD.WZC.2.2022

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które odbędzie się w dniu 26.09.2022r. o godzinie 13.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 26.09.2022 r. na godzinę 13.45

 

                 Łomża, dnia 8.03.2022r.

 

LGD.WZC.1.2022

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które odbędzie się w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 15.03.2022 r. na godzinę 13.15.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, WZC Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zostanie przeprowadzone z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnicy posiedzenia zobowiązani będą do zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk, dystansu społecznego.

 

                 Łomża, dnia 7.06.2021r.

 

LGD.WZC.2.2021

Do Członków

 Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, które odbędzie się w dniu 14.06.2021 r.  o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 14.06.2021 r. na godzinę 13:15.