Łomża, dnia 23.07.2018r.

 

LGD.PR.18.2018

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 lipca br. /poniedziałek/ o godzinie 8.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany w kryterium „Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy”.
  4. Dyskusja nad wnioskiem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany w kryterium „Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy”.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska

W dniu 20.07.2018 r. odbyło się XVI posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Sąsiedzi". W załączniku znajduje się protokół z przebiegu niniejszego spotkania

                 Łomża, dnia 20.07.2018r.

 

LGD.PR.17.2018

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 lipca br. /piątek/ o godzinie 8.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

                 Łomża, dnia 13.07.2018r.

 

LGD.PR.16.2018

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 lipca br. /piątek/ o godzinie 8.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

W dniu 27.06.2018 r. odbyło się XV posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Sąsiedzi". W załączniku znajduje się protokół z przebiegu niniejszego spotkania