W dniu 18.09.2018 r. odbyło się XXII posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Sąsiedzi". W załączniku znajduje się protokół z przebiegu niniejszego spotkania

W dniu 12.09.2018 r. odbyło się XXI posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Sąsiedzi". W załączniku znajduje się protokół z przebiegu niniejszego spotkania

                 Łomża, dnia 11.09.2018r.

 

LGD.PR.22.2018

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 18 września br. /wtorek/ o godzinie 10.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

                 Łomża, dnia 5.09.2018r.

 

LGD.PR.21.2018

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 września br. /środa/ o godzinie 10.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

                 Łomża, dnia 20.08.2018r.

 

LGD.PR.20.2018

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 sierpnia br. /poniedziałek/ o godzinie 10.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Usunięcie oczywistych omyłek w stosunku do dokumentacji w ramach naboru nr 8/2018
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska