Łomża, dnia 27.07.2023r.

 

LGD.PR.85.2023

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu 03 sierpnia br. /czwartek/ o godzinie 9.00 w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pokój 417)  odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pisma, które wpłynęło do Biura LGD dnia 27.07.2023r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 01194-6935-UM1011743/22 (zmiana dotyczy wydłużenia terminu złożenia wniosku II transzy).
  4. Dyskusja nad w/w pismem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy  o przyznaniu pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady

Rafał Pstrągowski