W dniu 02.05.2022 r. odbyło się LXX posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. W załączniku znajduje się protokół wraz z uchwałą z przebiegu niniejszego spotkania.

 

 - protokół z przebiegu LXX posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Sąsiedzi"