W dniu 20.07.2020 r. odbyło się L posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. W załączniku znajduje się protokół z przebiegu niniejszego spotkania.

 - protokół z przebiegu L posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Sąsiedzi"