Łomża, dnia 8.11.2019r.

 

LGD.PR.44.2019

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu  15 listopada br. /piątek/ o godzinie 9.00 w  Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie pisma o znaku sprawy DEFS-IV.433.3.19.2019 dotyczącego wydania opinii na temat wniosku o dofinansowanie.
  4. Dyskusja nad w/w pismem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat wniosku o dofinansowanie.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska