Drukuj

                 Łomża, dnia 4.04.2019r.

 

LGD.PR.38.2019

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Uprzejmie informuję, iż w dniu 11.04.2019 r./czwartek/ o godzinie 8.00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  4. Dyskusja nad wnioskiem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska