Łomża, dnia 21.12.2017r.

 

LGD.PR.5.2017

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 grudnia br. /środa / o godzinie 10.00 w Biurze Stowarzyszenia "Sąsiedzi" z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 400 Łomża  (III piętro, pok. 417) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie/omówienie wniosku o wydanie opinie w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  4. Dyskusja nad wnioskiem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska