Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ serdecznie zaprasza na wydarzenie kulturowe pt. ,,Kult żniw tradycji’’, które odbędzie się 16 sierpnia br.( niedziela), start o godz. 14.00 w Tarnowie ( woj. Podlaskie, gm. Miastkowo) przy ul. Szkolnej 2.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Gospodyń Wiejskich TARNOWIANIE w Tarnowie.

Podczas imprezy Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zorganizuje stoisko wystawowe oraz ognisko dla społeczności z terenu LGD. Podczas wydarzenia pracownicy Biura będą udzielać informacji o działalności LGD w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Na podstawie § 9 pkt 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 27.04.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr:

- nr  4/2020 z zakresu   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).


Informuję, że:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie "Sąsiedzi", ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji operacji wynikających z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji, a pozostałym zakresie do wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została wyrażona.
 6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.Poczta email i prowadzenie korespondencji


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).


Informuję, że:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie "Sąsiedzi", ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Przechowywane do ustania celów formalnych.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy upoważnione z mocy przepisów prawa, dostawca hostingu poczty.
 6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

W dniu 20.06.2018 roku o godzinie 11:00 w Małej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie informacyjne na temat: „Warunków, sposobu realizacji i rozliczenia projektów”.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości składania projektów ich realizacji oraz warunkach rozliczania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” ma przyjemność zaprosić członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego „Mamucia Dolina”.