Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców / beneficjentów.

W celu zapewnienia wnioskodawcom / beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów dotyczących sposobu wdrażania instrumentu RLKS poniżej przedstawiamy propozycję zmian w LSR, Procedurach stanowiących załącznik do Regulaminu Rady jak również do załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zachęca do zgłaszania uwag poprzez wypełnienie ,, Formularza zgłaszania uwag’’ oraz przesłania dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie:

 

 - Ogłoszenie o naborze  kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista ds. obsługi administracyjno – biurowej

 

 - Ogłoszenie o naborze  kandydata do pracy na stanowisko: Specjalisty ds. wdrażania LSR  

 

Gmina Łomża

Najstarszą miejscowością Gminy Łomża jest Stara Łomża, która związana jest historycznie z dziejami północno – wschodniego Mazowsza. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu wpływów rzymskich i datowane są  na II wiek n.e. Pod koniec XI wieku powstał tu gród typu pierścieniowego, z dwoma podgrodziami, który istniał najprawdopodobniej do XII wieku, kiedy to został zniszczony podczas najazdu litewskiego. W trakcie wykopalisk archeologicznych znaleziono tutaj przedmioty świadczące o tym, że musiała tutaj mieszkać załoga wojskowa  z rodzinami. Natomiast znalezione na terenie grodziska półfabrykaty pierścionków, dłuto i świder wskazują na bytność kowali i rzemieślników. Usytuowanie grodu na wysokim wzgórzu, tuż nad doliną rzeki dawało dużą widoczność obserwacyjną  i stanowiło doskonałe miejsce obronne. Z grodem sąsiaduje wzgórze Świętego Wawrzyńca, gdzie według tradycji stała pierwsza w tej części Mazowsza  świątynia wzniesiona przez Brunona z Kwerfurtu na polecenie Bolesława Chrobrego. Głównym atutem gminy jest przyroda: bogactwo flory i fauny oraz liczne zabytki i pomniki przyrody.  

Obszar  gminy położony jest w dolinie rzeki Narew na obszarze 20,800 hektarów. Tereny gminy są korzystnie usytuowane wokół miasta Łomża i stanowią bardzo atrakcyjne miejsce dla rozwoju usług agroturystyki i działalności gospodarczej.

Nawiązując to tych terenów nie sposób zwrócić uwagę na  występującą w tym miejscu przyrodę.

 Na terenie gminy Łomża znajdują się 2 rezerwaty przyrody o bardzo wysokich walorach, a mianowicie:

1/  Rezerwat przyrody "Wielki Dział" - utworzony w 1990 roku jako rezerwat ścisły, który położony  jest w okolicach wsi Pniewo w Leśnictwie Pniewo. Zajmuje on  powierzchnię 120,07 ha i stanowi fragment największego w dolinie Narwi kompleksu lasów łęgowych o naturalnym charakterze. O wartości przyrodniczej rezerwatu decyduje naturalność zbiorowisk roślinnych położonych w dolinie dużej rzeki. Dodatkowym jego walorem jest duża ilość drzew pomnikowych.

2/  Rezerwat przyrody ,,Rycerski Kierz’’ – powstał w 1989 roku i liczy powierzchnię 43,52 ha. Rezerwat położony jest w okolicach Jednaczewa. Rezerwat jest gatunkiem lasów liściastych, głównie z dębu szypułkowego w wieku 120-140 lat.

Miejsca ważne i ciekawe;

Zabytkowy Dworek w Czaplicach - wzniesiony w około 1860 roku z cegły na fundamentach z łupanego kamienia polnego. Od 1910 r. do 1939 r. był własnością Jana Lutosławskiego.

Pomnik w Jednaczewie - niedaleko Łomży znajduje się las Jednaczewski, na polanie którego mieści się pomnik upamiętniający wydarzenia jakie miały miejsce w 1733 roku. Jak donosi historia była to bitwa Kurpiów z wojskami szwedzkimi, saskimi oraz moskiewskimi. Na cześć bohatera tamtych wydarzeń Stacha Konwy w 1923 roku wystawiony został pomnik. W 1988 roku na fundamentach starego pomnika, który uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, wybudowano nową kapliczkę zdobioną kurpiowskimi rzeźbami.

Kaplice w Puchałach - na cmentarzu znajdują się dwie kaplice cmentarne. Pierwsza z nich pochodzi z 1843 roku. Jej konstrukcja jest drewniana zrębowa na podwalinie z kamieni polnych, natomiast druga kaplica pochodzi z 1905 roku i jest murowana z cegły na sześciennych blokach granitowych.

Kapliczka w Mikołajkach - pochodzi  z początków XIX wieku, tynkowana, murowana z cegły. Kapliczka posiada trzy kondygnacje, w których znajdują się trzy prostokątne wnęki.

Punkt widokowy w Siemieniu Nadrzecznym – niezwykle malowniczy punkt widokowy. Krajobraz  wyjątkowo atrakcyjny zwłaszcza wiosną, kiedy rzeka Narew wylewa i tworzy jedno wielkie rozlewisko. Od niedawna na terenie punktu funkcjonuje siłownia zewnętrzna, wyposażona w sprzęt do ćwiczeń na powietrzu.

Stacja Narciarska w Rybnie - położona w uroczym zakątku wsi Rybno z przepięknym widokiem na dolinę Narwi.  Rybno to miejsce, gdzie na narty może przyjechać cała rodzina. Znajdują się tutaj bezpieczne, doskonale utrzymane, sztucznie naśnieżnie, oświetlone trasy narciarskie o łącznej długości 1500 m oraz różnicy wzniesień 40 m.  Wszystkie trasy są oznaczone kolorem niebieskim, co oznacza, że są one łatwe i sprzyjają narciarstwu rodzinnemu. Stacja oferuje również bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu narciarskiego. Kolejny atutem  są  doświadczeni, wykwalifikowani instruktorzy nauki jazdy na nartach i snowboardzie, którzy zapewnią chętnym maksimum bezpieczeństwa i komfortu podczas pierwszych godzin jazdy na nartach, oraz  pozwolą odkryć tajniki tego pięknego sportu i doskonalić umiejętności. 


 

 

Gmina Piątnica

       Historia gminy Piątnica  sięga co najmniej końca XIV wieku, kiedy wybudowano tu pierwszy drewniany kościół. W 1407 roku powstała parafia pw. Przemienienia Pańskiego. Większa część Piątnicy do 1863 roku była własnością parafii. Po powstaniu ziemie te odebrano i podzielono na działki, które zostały rozdane byłym żołnierzom rosyjskim. Gmina Piątnica jest gminą wiejską o charakterze rolniczym, ale posiadająca również cechy  gminy podmiejskiej, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Łomża. Gmina Piątnica obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 218,69 km2  a jednym z największych podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy  jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród najlepszych zakładów przemysłu mleczarskiego w kraju. Teren gminy Piątnica, ze względu na malownicze położenie jest bardzo atrakcyjny turystycznie.  W granicach gminy znajduje się: 

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi który został utworzony w 1994 r. Park  obejmuje dolinę Narwi poczynając od wsi Piątnica aż po wieś Kosaki. Rzeka Narew tworzy tu liczne zakola i rozlewiska. Nad rzeką zamieszkują licznie bobry oraz wydry. W granicach Parku występuje aż 6 gatunków nietoperzy, które zamieszkują podziemia fortów w Piątnicy oraz piwnice na posesjach rolników. W Łomżyńskim Parku Doliny Narwi stwierdza się  obecność 178 gatunków ptaków, w tym 125 gatunków lęgowych oraz licznie występujące  bataliony, czajki, gęsi i tak rzadkie gatunki, jak bąk, bączek, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, puchacz, sowa błotna oraz charakterystyczny dla krajobrazu polskiej wsi bociany.  Dolinę Narwi porasta bogata roślinność  oraz stwierdza się  22 gatunki podlegające ochronie prawnej i 15 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie.

Rezerwat Kalinowo -  położony jest na prawym zboczu doliny Narwi, pomiędzy wsiami Kalinowo i Drozdowo. Rezerwat zajmuje powierzchnię 69,76 ha i stanowi fragment wielogatunkowego lasu liściastego o naturalnym charakterze. Spośród roślin objętych ochroną gatunkową w rezerwacie „Kalinowo” występuje: lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, zawilec wielokwiatowy, rojnik pospolity, gnieźnik leśny i podkolan biały. Bardzo istotną cechą rezerwatu jest fakt, że utrzymuje się w nim bardzo dynamiczny proces regenerowania składu gatunkowego i struktury zbiorowisk roślinnych, które są  bardzo zbliżone składem do naturalnych.

Forty w Piątnicy -  zaliczane do umocowań, które miały tworzyć pierścień obronny wokół Łomży. O położeniu na prawym brzegu decydowało ukształtowanie terenu- wzgórza panujące nad okolicą . Są to trzy forty  betonowo – ziemne  przystosowane do samodzielnej i długotrwałej obrony. Połączone miedzy sobą wałami między fortecznymi i fosami, tworzyły zespół obronny wokół  Piątnicy, broniąc przeprawy mostowej i grodu. Budowę fortów  rozpoczęto  w 1920 r. a zakończono w 1909 r. z dwuletnią przerwą na wojnę rosyjsko – japońską. Zmiana rosyjskiej doktryny obronnej, spowodowała, że nie wykonano już żadnych prac przy fortyfikacji wokół Łomży, pozostawiając po lewej stronie Narwi jedynie dwa forty ziemne. Podczas I wojny światowej Rosjanie opuszczają forty wysadzając tylko niektóre elementy. W 1920r. pięciodniowe powstrzymanie bolszewików przez Polaków, daje Warszawie cenny czas na przygotowanie obrony. Groźba okrążenia obrońców  Łomży spowodowana zdobyciem przez bolszewików Nowogrodu, zmusiła obrońców do opuszczenia fortów. Podobnie w 1939r. forty okazują się nie do zdobycia również dla Niemców w bezpośredniej walce i podobnie jak 1920r. upadek  Nowogrodu zmusza obrońców do ich opuszczenia.

Strzelnica Fort – znajduje się nieopodal Muzeum Fortecznego na Forcie nr III przy drodze krajowej nr 61. Strzelnica prowadzi strzelania  dla grup i osób indywidualnych, organizuje zawody strzeleckie i imprezy integracyjne.

Muzeum Forteczne- znajduje się przy forcie nr III Twierdzy Łomża. Zgromadzone tam eksponaty związane są z historią militarną regionu.

Muzeum Przyrody w Drozdowie - powstało w 1984 roku. Do  podstawowych zadań Muzeum zalicza się; badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) - dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich. Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa. Do najciekawszych wystaw zalicza się:  „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”.

Kaplica grobowa rodziny Lutosławskich w Drozdowie (obiekt wpisany do rejestru zabytków). Kaplica w stylu neoromańskim, została wzniesiona w 1870 roku przez Franciszka Lutosławskiego, wówczas właściciela Drozdowa. W 2001 roku został przeprowadzony remont kapitalny. Budowla murowana, ceglana, otynkowana, tympanon i nadproże w portalu wykonane z piaskowca.