W dniu 30 maja 2017 r. w ramach realizacji postępu Planu Komunikacji w Srebrowie/Gmina Wizna odbyły się bezpłatne warsztaty z zakresu ekologii/ochrony środowiska dla mieszkańców z obszaru LGD. W ramach wskazanego przedsięwzięcia udział wzięło 30 osób. Podczas trwania warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat możliwości wykorzystania surowców wtórnych do tworzenia przedmiotów i ozdób codziennego użytku oraz nadania tym przedmiotom nowej funkcji.

Szanowni Państwo,

w związku z pismem z IZ  dnia 22.02.2017 r. o znaku sprawy RPW-IX.432.1.12.2016 Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ przedkłada propozycję zapisów w stosunku do zgłaszanych uwag.

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zachęca do zgłaszania uwag poprzez wypełnienie ,, Formularza zgłaszania uwag’’ oraz przesłania dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie:

Lokalne Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach Naboru nr 3/2017

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Konkursy /Wyniki oceny naborów/ PROW/

W dniu 10.03.2017r. całość dokumentów w ramach tego naboru zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego/ Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie będą podlegać dalszej weryfikacji.

Lokalne Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach Naboru nr 1/2017

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Konkursy /Wyniki oceny naborów/PROW/

W dniu 10.03.2017r. całość dokumentów w ramach tego naboru zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego/ Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie będą podlegać dalszej weryfikacji.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 13.02.2017r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 3/2017 na operacje z zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz w ramach naboru nr 1/2017 na operacje z  zakresu – rozwój przedsiębiorczości w tym dla grup defaworyzowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.