Drukuj

W związku z uzupełnieniem dokumentacji dt. naboru nr 8/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi w załączniku przedstawia Listę operacji zgodnych z LSR,  Listę operacji wybranych oraz Protokół z XX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

 

1. Lista operacji zgodnych z LSR
2. Lista operacji wybranych

3.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 27.08.2018 r. (XX posiedzenie Rady)