Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 5/2022, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rewitalizacja małej skali na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  9 (Rewitalizacja małej skali) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 2/2021, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rewitalizacja małej skali na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  9 (Rewitalizacja małej skali) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 4/2020, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rewitalizacja małej skali na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  9 (Rewitalizacja małej skali) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2020, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.4. Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 7/2019, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rewitalizacja małej skali na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr  9 (Rewitalizacja małej skali) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020