Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru  minimalnego zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, tj. Porozumienie w sprawie  przetwarzania danych osobowych.

 W  § 1 pkt 2 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych  doprecyzowaną  dla jakich danych  osobowych administratorem jest Województwo Podlaskie.

Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 170/2851/2020 z dnia 17.12.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W załączniku Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS  wraz z nowym  wzorem Porozumienia w sprawie przetwarzania  danych osobowych obowiązującym  od 17.12.2020 roku.

 

  - Załącznik nr I.16.5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD