Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia  o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 5

Niniejszy komunikat oraz nowy załącznik obowiązuje od dnia 13.01.2020 r.

 - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ  Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje, iż zmianie uległo ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Warunki udzielenia wsparcia tj. zał. nr 1

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 17.12.2019 r.

Ogłoszenie oraz nowy załącznik obowiązuje od dnia 03.12.2019 r.

 - Ogłoszenie o naborze wniosków

 - Warunki udzielenia wsparcia

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” informuje, iż  dla naboru 8/2019 termin składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku zostaje wydłużony do dnia 17.12.2019r. do godziny 15.30.

Przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie został wydłużony na prośbę wnioskodawców.

Termin od kiedy obowiązuje komunikat: 03.12.2019 r.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ  Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 - Nowy załącznik obowiązuje od dnia 22.11.2019 r.