Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ  Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

  Nowy załącznik obowiązuje od 07.01.2020 roku