Stowarzyszenie "Sąsiedzi" informuje, iż do powyższego naboru uległ zmianie załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.  Zmiana wynika z aktualizacji załącznika i obowiązuję od dnia 22.08.2018r. W załączniku obowiązujący Wykaz dopuszczalnych stawek

 

  - załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług