Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' uprzejmie informuje, iż w ramach naboru wniosków nr 1/2020 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty  inne niż LGD w załączniku nr  2.Warunki udzielenia wsparcia w części  ,,I. Termin składania wniosków'' wkradł się błąd literowy o brzmieniu:
,,Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 30 kwietnia 2020 r. od godziny 7.30 do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.''
Poprawny zapis to: ,,Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 30 marca 2020 r. od godziny 7.30 do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.''
Komunikat obowiązuje od dnia 24.03.2020 r.