Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

Projekt pn. ,,Wzrost atrakcyjności obiektu zabytkowego – Kościoła św. Jana Chrzciciela  w Wiźnie’’  mający na celu ,,Wzrost atrakcyjności gminy Wizna, znajdującej się na obszarze działania LGD ,,Sąsiedzi’’ realizowany był przez Parafię p. w. Jana Chrzciciela w Wiźnie oraz został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ w ramach Celu ogólnego: II Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Przedsięwzięcia: Inwestycje kierowane w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych obiektów  z wyłączeniem  funkcji jedynie sakralnej

 na operacje z zakresu typu nr 7 Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

Wartość projektu: 198 747,08 zł w tym dofinansowanie z EFRR 162 902,48 zł

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2021

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' uprzejmie informuje, iż w ramach naboru wniosków nr 1/2020 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty  inne niż LGD w załączniku nr  2.Warunki udzielenia wsparcia w części  ,,I. Termin składania wniosków'' wkradł się błąd literowy o brzmieniu:
,,Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 30 kwietnia 2020 r. od godziny 7.30 do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.''
Poprawny zapis to: ,,Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 30 marca 2020 r. od godziny 7.30 do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.''
Komunikat obowiązuje od dnia 24.03.2020 r.

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”