1. Regulamin:

  Regulamin Rady LGD - uchwalony 21.12.2017r. - data publikacji 18.01.2018r. (Obowiązujący)

 Regulamin Rady LGD - uchwalony 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

 Regulamin Rady LGD  (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

 Regulamin Rady LGD  (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

 Regulamin Rady LGD (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR: 

 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 25.09.2018r.- data publikacji 8.10.2018r. (obowiązująca)

 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 07.02.2018r. - data publikacji 16.02.2018r. 

  Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 24.01.2018r. - data publikacji 30.01.2018r. (Uwaga: obowiązuje wyłącznie w zakresie PROW)

 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 21.12.2017r. - data publikacji 18.01.2018r.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 22.03.2017r.)

 

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

 3. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków:

 Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków - uchwalona 25.09.2018r. - data publikacji 8.10.2018r. (obowiązująca)

  Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków - uchwalona 21.12.2017r. - data publikacji 18.01.2018r.

Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków - uchwalona 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

  Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

 Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

 Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

 Procedura przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - uchwalone 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r. (Obowiązująca)

 

 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

  Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 22.03.2017r.)

 

 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

 - Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

 

 5. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD

  Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD- uchwalona 25.09.2018r. - data publikacji - 8.10.2018r. (obowiązująca)

  Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD - uchwalona 21.12.2017r. - data publikacji 18.01.2018r.

Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD - uchwalona 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

  Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 23.01.2017r.)

 

  Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 21.11.2016r.)

 

 Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od 6.10.2016r.)

 

 - Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków  (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

6. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - uchwalone 09.02.2018r. - data publikacji 16.02.2018r. (Obowiązujące)

 

 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - uchwalone 16.01.2018r. - data publikacji 30.01.2018r.

 

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - uchwalone 17.11.2017r. - data publikacji 22.11.2017r.

 

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  (obowiązuje od 13.04.2017r.)

 

 Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (obowiązuje od 17.05.2016r.)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uchwalony 08.10.2018r. - data publikacji 10.10.2018r, (obowiązujący)

-Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uchwalony 06.08.2018r. - data publikacji 13.08.2018r, 

-Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uchwalony 17.07.2018r. - data publikacji 25.07.2018r, 

 

 -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uchwalony 24.05.2018r. - data publikacji 4.06.2018r. 

 

 -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uchwalony 23.02.2018r. - data publikacji 9.03.2018r. 

 

 -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uchwalony 21.12.2017r. - data publikacji 10.01.2018r. 

 -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (obowiązuje od dnia 19.06.2017r. )

 

 -Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (obowiązuje od dnia 23.01.2017r. )

 

 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na dzień 21.11.2016.r.

 

 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na dzień 14.06.2016r.

 

 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - Umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 12 lipca 2016r

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 - ANEKS NR 7 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 24 sierpnia 2018r

 

 - ANEKS NR 6 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 30 stycznia 2018r

  - ANEKS NR 5 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 4 lipca 2017r

 - ANEKS NR 4 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 6 czerwca 2017r

 

 - ANEKS NR 3 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 22 lutego 2017r

 

 - ANEKS NR 2 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 28 października 2016r

 

 - ANEKS NR 1 do umowy z dnia 17 maja 2016r. zawarty w dniu 12 lipca 2016r

 

 - Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawarta w dniu 17 maja 2016r

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022:

 

 LSR - 10.10.2018r. obowiązuje od 23.10.2018r.   LSR - 10.08.2018r. obowiązuje od 24.08.2018r.     

 

LSR obowiązuje od 17.05.2016r. 

LSR - 14.06.2016r. obowiązuje od 12.07.2016r. 

LSR - 6.10.2016r. obowiązuje od 28.10.2016r. LSR - 23.01.2017 obowiązuje od 22.02.2017r.

 

LSR  - 23.05.2017r. data publikacji 14.06.2017r. 

 LSR - 19.06.2017r. obowiązuje od 4.07.2017r.  

 LSR - 16.01.2018r. obowiązuje od 30.01.2018r.  


 - Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020