- Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia wraz z załącznikami - 2.05.2018r.,  - Uchwała Zarządu z dnia 25.04.2018r. (obowiązujący)

  - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ - 28.10.2019r,   - Uchwała Zarządu z dnia 14.10.2019r. (obowiązujący)

 - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ - 22.01.2018r.

 

 - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ - 02.10.2017r.

 

 - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania  i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

  - Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia wraz z załącznikami

 

 - Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu

 

 - Regulamin wynagradzania pracownikow biura