W dniu 18.01.2024 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zorganizowała warsztat refleksyjny, który przeprowadzili pracownicy Biura LGD.
Celem przeprowadzonego warsztatu była bieżącą analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządy, Rady oraz mieszkańcy LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.