Drukuj
Stowarzyszenie "Sąsiedzi" realizuje ważne badanie ankietowe na temat Poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do LGD. Proszę o wypełnienie poniższej ankiety w celu wyrażenia opinii na temat warunków życia w danej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
 https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c98274f1&&b=b13f65299&&c=9a2dc341