Stowarzyszenie "Sąsiedzi" realizuje ważne badanie ankietowe na temat Poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do LGD. Proszę o wypełnienie poniższej ankiety w celu wyrażenia opinii na temat warunków życia w danej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.