Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 21.04.2022 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr: 1/2022 na operacje z zakresu –  podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.