Drukuj

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 23.04.2021 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr:

2/2021 Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3/2021 Typ projektu nr 1  (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo)  na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.