Drukuj
  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Projekt pn. ,,„Twoimi oczami” Spersonalizowane drukowanie’’, 

mający na celu ,,Rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług drukarskich’’

 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 82 287,00, w tym ze środków EFRROW 70 000,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD:

 Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’