W dniu 26 lipca 2020  r. na placu zabaw przy strzelnicy w Piątnicy odbył się festyn rodzinny. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica oraz Parafia Rzymsko – Katolicka w Piątnicy. W trakcie festynu było wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak ich starszych uczestników m.in. wata cukrowa, gry i zabawy dla najmłodszych, grill, występy zespołów muzycznych.

Podczas imprezy Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zorganizowało stoisko wystawowe, a pracownicy biura udzielali informacji o działalności LGD, jak również  możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wskazane zadanie zostało zorganizowane  w ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wdrażania LSR wpisanej w harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok.