Projekt pn. Pracownia Projektowa ADRIANNA DESIGN”, 

mająca na celu ,,Rozpoczęcie działalności gospodarczej oferującej usługę projektowania wnętrz’’

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 51 707,65, w tym ze środków EFRROW 70 000,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD:

 Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’