Drukuj

Na podstawie § 9 pkt 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 09.01.2020r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr:

-  8/2019 Typ projektu nr 5  (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR ),

- 9/2019 Typ projektu nr 3  (Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej),

- 10/2019 Typ projektu nr 1  (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo),

- 11/2019 Typ projektu nr 6  (Programy Aktywności Lokalnej),

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.