Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

Wnioskodawca: Gmina Łomża 

Tytuł operacji: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Stara  Łomża przy Szosie’’

Lokalizacja: Stara Łomża przy Szosie

W ramach projektu dokonano przebudowy  i nadbudowy budynku hydroforni oraz dokonano  zmiany w sposobie użytkowania budynku na  świetlicę wiejską oraz zagospodarowano terem wokół budynku.

Głównym celem projektu była poprawa jakości i standardu życia mieszkańców wsi Stara Łomża p/sz poprzez przebudowę budynku hydroforni na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie przyległego terenu przy hydroforni.

Wartość projektu:  419 341,53 tys. zł,

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali: 191 899,88 tys. zł.