Drukuj
 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

Wnioskodawca: Gmina Miastkowo

Tytuł operacji: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tarnowo’’

Lokalizacja: Tarnowo, gmina Miastkowo

W ramach projektu wybudowano boisko wielofunkcyjne, ogólnodostępne z wydzielonymi polami do gry w: koszykówkę, siatkówkę, tenisa oraz piłkę ręczną w miejscowości Tarnowo, w Gminie Miastkowo.

Głównym celem projektu jest  poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tarnowo.

Wartość projektu:  264 982,05 tys. zł,

Kwota dofinansowania z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali: 198 162,57 tys. zł.